Dâu Nguyên Trái Đông Lạnh / Whole Strawberry IQF 1kg

Mã số sản phẩm :
322.000₫
Hiệu Capfruit, Pháp 100% dâu

Hiệu Capfruit, Pháp

100% dâu

Sản phẩm liên quan