Ruy băng màu tím (có 2 size)

Mã số sản phẩm :
15.000₫
Kích thước: - Cuộn 2cm, chiều dài 22m - Cuộn 1cm, chiều dài 22m

Kích thước:

- Cuộn 2cm, chiều dài 22m

- Cuộn 1cm, chiều dài 22m

Sản phẩm liên quan