Bàn để túi bắt kem

80.000₫
Đang cập nhật

Dùng để túi bắt kem, dù bắt kem,...