Dụng Cụ Pha Chế

Ca đong nhựa 3500ml

55.000₫

Ca đong 2000ml

45.000₫

Ca đong 1000ml

25.000₫

Ca đong 500ml

20.000₫

Ca đong 250ml

15.000₫

Ca đong 100ml

10.000₫