Đong, đo, rây, cán bột

Cán bột nhựa (có 4 size)

75.000₫

Ca đong inox (Có 3 size)

130.000₫

Cán bột nhựa 23cm

32.000₫

Nhiệt kế lò

70.000₫

Silicone nhồi bột 26x29cm

45.000₫

Ca đong 3500ml

55.000₫

Ca đong 2000ml

45.000₫

Ca đong 1000ml

25.000₫

Ca đong 500ml

20.000₫

Ca đong 250ml

15.000₫

Ca đong 100ml

10.000₫