Sinh tố

Sinh tố vải Berino 1kg

115.000₫

Sinh tố dâu Berino 1kg

92.000₫

Sinh tố đào Berino 1kg

96.000₫

Sinh tố xoài Berino 1kg

96.000₫