Bộ nhấn pateso tròn trơn 12 vòng

135.000₫
Đang cập nhật

* Kích thước:

Chiều cao khuôn: 5.2cm

Đường kính khuôn (từ nhỏ đến lớn):

- V1: 2.7cm

- V2: 3.4cm

- V3: 4cm

- V4: 4.8cm

- V5: 5.6cm

- V6: 6.3cm

- V7: 7cm

- V8: 7.7cm

- V9: 8.3cm

- V10: 9cm

- V11: 9.7cm

- V12: 10.4cm