Bộ muỗng đong inox 5 thìa

Mã số sản phẩm :
70.000₫
Gồm các vạch ml: 15ml, 7.5ml, 5ml, 2.5ml, 1.25ml

Gồm các vạch ml: 15ml, 7.5ml, 5ml, 2.5ml, 1.25ml

Sản phẩm liên quan