Ca nhựa khuấy màu kem

Mã số sản phẩm :
25.000₫
Kích thước: Đường kính miệng 11.7cm, cao 7cm

Kích thước: Đường kính miệng 11.7cm, cao 7cm

Sản phẩm liên quan