Chén giấy đen (1000 cái/cây)

Mã số sản phẩm :
43.000₫
6.5cm 7.5cm 9.5cm 10.5cm
  • 6.5cm

7.5cm

9.5cm

10.5cm

Sản phẩm liên quan