Khuôn tart hình hoa cúc 10 cái (Có 2 size)

Mã số sản phẩm :
28.000₫
Chén tart gồm 10 cái: Size nhỏ: Đường kính miệng 5.5cm, đường kính đáy 4cm, cao 2cm. Size trung: Đường kính miệng 7cm, đường kính đáy 5cm, cao 2.2cm.

Chén tart gồm 10 cái: 

Size nhỏ: Đường kính miệng 5.5cm, đường kính đáy 4cm, cao 2cm. 

Size trung: Đường kính miệng 7cm, đường kính đáy 5cm, cao 2.2cm. 

 

Sản phẩm liên quan