Chổi quét số 2/Cọ quét số 2

Mã số sản phẩm :
7.000₫
Chiều dài tổng 14cm Chiều dài cọ quét: 2.8cm, rộng cọ quét 2cm

Chiều dài tổng 14cm 

Chiều dài cọ quét: 2.8cm, rộng cọ quét 2cm

Sản phẩm liên quan