Chổi quét số 5 dài 15cm/ Cọ quét số 5

Mã số sản phẩm :
13.000₫
Tổng chiều dài: 15cm Chiều dài cọ quét: 2.8cm, rộng cọ quét 3cm

Tổng chiều dài: 15cm

Chiều dài cọ quét: 2.8cm, rộng cọ quét 3cm

Sản phẩm liên quan