Đui bắt bông kem 853

15.000₫
Đang cập nhật

Gồm 8 cánh
Đầu để bắt bông kem rộng 1.4cm