Khuôn bông hoa xoắn ốc

Mã số sản phẩm :
270.000₫
Khuôn bông hoa xoắn ốc Gía: 270k kích thước: miệng 23cm, đáy 19,5cm, cao 9cm

Khuôn bông hoa xoắn ốc
Gía: 270k
kích thước: miệng 23cm, đáy 19,5cm, cao 9cm

Sản phẩm liên quan