Khuôn cake pop 20 viên tròn

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Kích thước: 23 x 18.5cm Đường kính viên tròn: 3.5cm

Kích thước: 23 x 18.5cm

Đường kính viên tròn: 3.5cm

Sản phẩm liên quan