Khuôn há cảo/ Khuôn bánh xếp

37.000₫
Đang cập nhật

Trong 1 bịch có 3 khuôn 3 size:

- Khuôn 1: 14x12x3cm

- Khuôn 2: 11.5x9.5x2.5cm

- Khuôn 3: 9x7x2cm