Khuôn hình hoa hồng MG-001

270.000₫
Đang cập nhật

Kích thước: miệng 22,5cm, đáy 12,5cm, cao 10,5cm