Khuôn hình hoa hồng MG-001

Mã số sản phẩm :
270.000₫
Kích thước: miệng 22,5cm, đáy 12,5cm, cao 10,5cm

Kích thước: miệng 22,5cm, đáy 12,5cm, cao 10,5cm

Sản phẩm liên quan