Khuôn làm bánh mã MG-05

Mã số sản phẩm :
275.000₫
Kích thước: miệng 23,5cm, đáy 17cm, cao 9cm

Kích thước: miệng 23,5cm, đáy 17cm, cao 9cm

Sản phẩm liên quan