Bộ nhấn pateso tròn răng cưa 12 vòng

135.000₫
Đang cập nhật

Kích thước:
* Chiều cao khuôn: 5.4cm
* Đường kính (từ nhỏ đến lớn):
- V1: 3cm
- V2: 3.5cm
- V3 4.2cm
- V4: 5cm
- V5: 5.5cm
- V6: 6.3cm
- V7: 7cm
- V8: 7.5cm
- V9: 8.3cm
- V10: 9cm
- V11: 9.8cm
- V12: 10.3cm