Bộ nhấn pateso tròn răng cưa 12 vòng

Mã số sản phẩm :
179.000₫
Kích thước: * Chiều cao khuôn: 5.4cm * Đường kính (từ nhỏ đến lớn): - V1: 3cm - V2: 3.5cm - V3 4.2cm - V4: 5cm - V5: 5.5cm - V6: 6.3cm - V7: 7cm - V8: 7.5cm - V9: 8.3cm - V10: 9cm - V11: 9.8cm - V12: 10.3cm

Kích thước:
* Chiều cao khuôn: 5.4cm
* Đường kính (từ nhỏ đến lớn):
- V1: 3cm
- V2: 3.5cm
- V3 4.2cm
- V4: 5cm
- V5: 5.5cm
- V6: 6.3cm
- V7: 7cm
- V8: 7.5cm
- V9: 8.3cm
- V10: 9cm
- V11: 9.8cm
- V12: 10.3cm

Sản phẩm liên quan