Khay nhôm nướng bánh hình chữ nhật chống dính ( có 3 size)

Mã số sản phẩm :
75.000₫
-Size nhỏ : 30x20x5cm -Size lớn : 34x24x5cm -Size trung ;32x22x5cm

-Size nhỏ : 30x20x5cm

-Size lớn : 34x24x5cm

-Size trung ;32x22x5cm

Sản phẩm liên quan