Khuôn tart hình hoa cúc nhụy (Có 2 size)

Mã số sản phẩm :
28.000₫
Số lượng: 10 cái Kích thước - Size nhỏ: miệng 5.5cm, đáy 3.5cm, cao 2.5cm - Size nhỏ: miệng 7.5cm, đáy 4.5cm, cao 3.5cm

Số lượng: 10 cái

Kích thước

- Size nhỏ: miệng 5.5cm, đáy 3.5cm, cao 2.5cm

- Size nhỏ: miệng 7.5cm, đáy 4.5cm, cao 3.5cm

 

Sản phẩm liên quan