Khuôn tart trơn 7cm

Mã số sản phẩm :
5.000₫
Khuôn tart trơn đưuòng kính miệng 7cm, đường kính đáy 4cm, cao 2cm. Gía 1 cái 5k, mua nhiều bớt thêm!

Khuôn tart trơn đưuòng kính miệng 7cm, đường kính đáy 4cm, cao 2cm. Gía 1 cái 5k, mua nhiều bớt thêm!

Sản phẩm liên quan