Khuôn tròn đáy rời có khóa chống dính (Có nhiều size)

Mã số sản phẩm :
50.000₫
Khuôn có khóa, tháo lắp dễ dàng Chống dính.

Khuôn có khóa, tháo lắp dễ dàng

Chống dính.

Sản phẩm liên quan