Que đánh trứng máy Bluestone

Mã số sản phẩm :
150.000₫
Que đánh trứng máy bluestone có thể dùng thay thế cặp que đánh trứng đi với máy. Cặp que cũng có thể dùng cho máy Phillip

Que đánh trứng máy bluestone có thể dùng thay thế cặp que đánh trứng đi với máy.

Cặp que cũng có thể dùng cho máy Phillip

Sản phẩm liên quan