Que nhồi bột máy bluestone

Mã số sản phẩm :
150.000₫
Que đánh trứng máy bluestone có thể dùng thay thế cặp que đánh trứng đi với máy. Gía cho 1 cặp

Que đánh trứng máy bluestone có thể dùng thay thế cặp que đánh trứng đi với máy.

Gía cho 1 cặp

Sản phẩm liên quan