Ruy băng hồng (có 2 size)

12.000₫
Đang cập nhật

Kích thước:

- bề ngang: 1cm, chiều dài 22m