Tấm nướng silpat lò 80 lít và lò 120 lít/ Silpat

Mã số sản phẩm :
180.000₫
Kích thước: Silpat lò 120 lít: 60 x 40cm Dùng để nướng, chịu nhiệt - 40C hoăc 300C. Có thể nướng cookies, macaroon, bánh mì.... Sản phẩm: dày, chắc chắn

Kích thước:

Silpat lò 120 lít: 60 x 40cm

Dùng để nướng, chịu nhiệt - 40C hoăc 300C. Có thể nướng cookies, macaroon, bánh mì....

Sản phẩm: dày, chắc chắn

 

Sản phẩm liên quan