Phúc Bồn Tử Nguyên Trái Đông Lạnh / Whole Raspberry IQF 1kg

Mã số sản phẩm :
375.000₫
Hiệu Capfruit, Pháp 100% phúc bồn tử đông lạnh.

Hiệu Capfruit, Pháp

100% phúc bồn tử đông lạnh.

Sản phẩm liên quan